Om Konstnärshuset

Tanken på ett gemensamt hus för alla svenska konstnärer förverkligades av Svenska Konstnärernas Förening.

Svenska Konstnärernas Förening (SKF) bildades år 1890. Konstnärshuset stod färdigt 1899.

SKF äger Konstnärshuset till 5/7. Konstnärsklubben som har sina lokaler på våning 2 äger 2/7.

Konstnärshuset är byggnadsminne sedan 1999. Dess fasadgestaltning är ett av få exempel på venetiansk arkitektur i Sverige. Byggnaden präglas av stor konstnärlighet och hantverksskicklighet och flera kända konstnärer, konsthantverkare och arkitekter har utfört arbete i och på huset.

Byggnaden som helhet och enskilda värdefulla delar som påkostade interiörer finns i hög grad bevarade från uppförandet. Entré och trapphus är sedan två bränder 1970 och 1971 restaurerade och delvis rekonstruerade.