Tidigare stipendiater

2017 års stipendiater:

Stiftelsen Peggy Nermans Fond

Eva Maria Ern

Stiftelsen Clarence och Else Blums Fond

Gunnel Boman 


motivering:
 Formbyggen som har sin självklara giltighet genom iakttagelser bortom tid och rum. Vi gläntar på en dörr till folkhemmet, stänger den och öppnar en annan till en skulptural tradition från civilisationernas begynnelse. Ljuset rör sig på ytans volymer och håligheter, som en katt på jakt eller likt en sfinx som ligger still och spinner.

Annica Einarson


motivering:
 Är detta symbolerna på dörren till ett kontrollrum där färg och form vägs och värderas? Vi hittar inte det rummet, men däremot språket som vill leda betraktaren vidare i de väl avvägda kurvorna och färgerna. En slags framtida kurbits i en rymdfarkost som vi gärna åker med i.

Britt-Ingrid Persson
 

motivering:
 Det lyfts och kånkas, filas och dammas. Skulpturateljén som en
 3D-skrivare i laboratoriemiljö eller en miljö där decennier av erfarenhet med händer och seende blir till dagar där insikter blir form.
 Vi ser ett konstnärsskap som lugnt och medvetet arbetar vidare med det självklara och nödvändiga.

Kai Bälings och Greta Werner-Bälings Stiftelse

Simon Gran Danielsson 


motivering:
 Tilldelas stipendiet för sitt sätt att abstrahera något som antingen är långt borta eller nära. Vi vet inte vad vi ser men känner igen tecknen, utan att låtsas att vi ser två igelkottar som efter ett tag kommer att mötas på mitten, och sen bli något annat.

Hilda och Richard Wollerts Minnesfond

Andreas Ribbung 


motivering:
 Hur förvaltas en bild i ett pågående arbete? Ska arbetssegern vinna med flera tusen efterföljare som viftar med likadana flaggor? Nej, vi ser en konstnär som vänder och vrider okonstlat på begrepp. Ingen vet hur det kommer att sluta, men bilden öppnar upp för mångtydiga associationer.


2016 års stipendiater:

Clarence och Else Blums Fond

Patrik Qvist

Ett tilltal i det allmänna – ett samtal med var och en – inget man vill vara utan.

Alexandra Skarp

På lustturer genom det konstnärliga landskapet går det ibland att möta ovanliga former som ännu inte finns med i förteckningen över det vanliga, på väg ut i rymden fastnar sporer från science fiction (eller folkhemmet). De landar här och ser förvånat på oss, och vi ser förvånat tillbaka.

John Sundkvist

Förskjutning, nedtoning, eftertänksamhet – en sfär av det självklara och det omöjliga.

Kai Bälings och Greta Werner-Bälings stiftelse

Helén Svensson

Ljudpartitur och klanger formar stringenta och ogripbara rum.

Pelle Perlefelt

Imaginära vandringar – upp i det höglänta – från tidlös horisont till en framtid.

Wollerts Fond

Mats Hjelm

En värld sugs in i rummet – vi sugs in i berättelserna, livets bräcklighet och klangen av det medmänskliga.

Stiftelsen Peggy Nerman Fond

Tobias Törnqvist

Stipendiater 2011-2015

Clarence och Else Blums Fond

Mattias Bäcklin 2015

Jan Ramstedt 2015

Arijana Kaifes 2015

Marianne Hall 2014

Mats Bergsmeden 2014

Helene Hortlund 2013

Karin Häll 2013

Karin Ek 2012

Andrea Hösel 2012

Karin Lundgren Tallinger 2011

Bo Andersson 2011

Daga Wennerström 2011

Kai Bälings och Greta Werner-Bälings stiftelse

Lotta Döbling 2015

Jenny Carlsson 2015

Susanna Gunnarson 2014

Åsa Carnelid-Wickman 2014

Helena Byström 2013

Anna Hesselgren 2013

Lina Hagerman 2012

Angelica Kristenson Aurelius 2012

Hans Meerveld 2012

Ingrid Johnsson 2011

Torbjörn Johansson 2011

Stiftelsen Peggy Nerman Fond

Katerina Mistal 2015

Stefan Otto 2014

Christian Poignant 2012

Susanna Asp 2011