SKF/Projektrum

Om SKF/Projektrum

Projektrum startade som en försöksverksamhet, parallellt med ordinarie utställningsprogram under 2016. Försöket slog mycket väl ut och Projektrum fortsätter under 2017.
Projektrum vill skapa ett vitalt forum för medlemmarnas presentationer av pågående projekt och oprövade idéer – det kan handla om debatter, performances, föreläsningar, mm.

SKF:s medlemmar kan ansöka om plats i Projektrum under medlemssidorna ovan.

Följande program för Projektrum våren 2017 gäller tills vidare:

1–5 mars Bo Andersson & Hélène Vejrich, Bokrelease: Rista Liv samt Vän med demonerna

18–19 mars Carinne Löfgren–Williams, bok: AmoSophie

28 mars–6 april Thomas Magnusson: Karneval

18–22 april  Jakob Anckarsvärd: Mitt uppslag