SKF/Projektrum

Om SKF/Projektrum

Projektrum vill skapa ett vitalt forum för medlemmarnas presentationer av pågående projekt och oprövade idéer – det kan handla om debatter, performances, föreläsningar, mm.

SKF:s medlemmar kan ansöka om plats i Projektrum under medlemssidorna ovan.

Under hösten 2017 ges utrymme för endast ett konstprojekt:
Konstprojekt 3:2