SKF:s UTSTÄLLNINGSPROGRAM HÖSTEN 2019

29 augusti – 22 september
Balkongen, mörkrummet och marsvinet i Hannover
Andreas Gedin
Stora Galleriet
Curator: Celia Prado
LÄS MER

29 augusti – 14 september
On noticing air
Hanna Husberg
Lilla Galleriet
Curator: Celia Prado
LÄS MER

19 – 22 september
Loungen #3  en nystartad mötesplats och ett utställningsrum i SKF/Konstnärshuset för unga.

26 september – 20 oktober
Allt är till salu
Petra Hultman
Stora Galleriet
http://www.petrahultman.se
Curator: Celia Prado
Genom installationer av arkivmaterial och readymades utforskar Petra Hultman hur minne
och identitet manifesterar sig i individer och samhälle. Ett undersökande av hur ideal och
ideologier uttrycks, tas emot, formar och förs vidare av människorna som direkt adresserats –
historiskt och i vår egen tid.

26 september – 6 oktober
Anna-Karin Rasmusson
Lilla Galleriet
LÄS MER

10 – 20 oktober
Gläntor
Anders Jansson
Lilla Galleriet
LÄS MER

31 oktober – 24 november
Titel: Under arbete
Anders Widoff & Johan Thurfjell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Widoff
www.johanthurfjell.com
Stora och Lilla Galleriet
Curator: Celia Prado
En kollaborativ utställning mellan två konstnärer som oavsett konstnärlig disciplin, har
gemensamt att många av deras verk bär på en flerskiktad narrativ struktur, i vilken olika
berättelser ofta går in i varandra på ett sinnrikt sätt och bildar invecklade kombinationer för att till
slut ändå sammanfogas till en fullbordad helhet.

5 – 20 december
Vinterutställning / Medlemsutställning
Stora och Lilla Galleriet