Project Description

Werner Janson

 

 

WERNER_janson_interior_slider
werner_janson_interior_slider7
werner_janson_interior4_slider
werner_janson_interior5_slider
werner_janson_paintings_konstnarshuset_2020
werner_janson_interior2_slider
werner_janson_kolonn2_slider
werner_janson_kolonn3_slider
werner_janson_kolonn_slider
WERNER_janson_stempel_opd_1993_slider
WERNER2-2_2
WERNER_janson_red_slider
WERNER_janson_blue_slider
Werner Janson på SKF/Konstnärshuset
WERNER_janson_meditation_slider
WERNER_janson_promeneraren_slider
WERNER_janson_kartongen_2004_slider
WERNER_janson_faraos_hund_slider
Werner Janson på SKF/Konstnärshuset
werner_janson5
WERNER_janson_forradaren_1999_slider
werner_janson6
werner_janson_abstract_slider
werner_bord
portratt
sparutst

P.g.a. Covid-19 har vi begränsat öppethållande tills 1 maj och ändrar utställningsprogrammet.
SKF/Konstnärshuset kommer att ha stängt tills vidare.

 

Svenska Konstnärernas Förening är glada över att kunna presentera målaren Werner Janson.

Av våra 900 medlemmar är Werner Janson en av de äldsta, född 1922 i Örkelljunga.

Janson studerade vid Skånska målarskolan i Malmö och vid Otte Skölds målarskola i Stockholm 1947 samt vid Konsthögskolan 1948–1953. Han gjorde ett flertal studieresor till bland annat Nederländerna, Frankrike och Nordafrika.

Werner Jansons konst består av stilleben, figurskildringar, landskap och nonfigurativa målningar i olika tekniker. 

Offentliga utsmyckningar bl.a. på sjukhus som Karolinska, S:t Göran, Danderyds, Sabbatsbergs sjukhus, bostadsområdet Åkersberga m.fl. Under perioden 1998-1999 visades Werner Jansons bilder på Gärdets spårväggar.

Representerad på Moderna Muséet, Helsingborgs museum, Malmö museum, Statens samlingar, kommuner och landsting m.fl. 

Lilla Galleriet

Stängt

tills vidare

 

Se utställningen på Artworks!

 

Samarbete:

Utställningen arrangeras av Fristående Utställningar i Huset och med stöd av:

 

Förrädaren

Werner Janson

Pris

År