Projektbeskrivning

Här kommer viktig information kring hur vi inom SKF/Konstnärshuset förhåller oss till Covid-19 pandemin och hur vi kommer att arbeta den närmaste  tiden.
Uppdateringar sker löpande här på vår hemsida; frågor om hemsidan: webb@konstnarshuset.org
 
 • Utställningarna kommer tills vidare att vara stängda. Vi följer myndigheternas riktlinjer och  öppnar igen så snart det bara är möjligt.  
 • Showroom är stängt. Kontakt: showroom@konstnarshuset.org
 • Vårens medlemsutställning, liksom stipendiatutställningen har flyttats fram.
 • Thomas Magnusson och Christina Olivecronas utställningar har flyttas fram likaså.
 • Frågor till SKF kommer att besvaras via mail; info@konstnarshuset.org
 • Vi tar inte emot personliga besök på Kansliet under den här perioden, detta för att undvika smittorisk.
  
Tillsammans tar vi ansvar för att skydda våra äldre medmänniskor.
 
 • The current exhibitions at Konstnärshuset  are  temporarily closed due to the ongoing situation with the Covid-19  virus. We will remain closed until further notice. You will find updated information on our website;  webb@konstnarshuset.org
 • Showroom is closed. Contact showroom:  showroom@konstnarshuset.org
 • The  member  exhibition is postponed until further notice.  
 • Exhibitions, Thomas Magnusson and Christina Olivecrona are postponed aswell.
 • Please contact us  by  email:  info@konstnarshuset.org
 • Stay safe and take care of each other!