Projektbeskrivning

Här kommer viktig information kring hur vi inom SKF/Konstnärshuset förhåller oss till Covid-19 pandemin och hur vi kommer att arbeta den närmaste  tiden.
Uppdateringar sker löpande här på vår hemsida; frågor om hemsidan: webb@konstnarshuset.org
 
  • Utställningarna kommer tills vidare att vara stängda. Vi f öljer myndigheternas riktlinjer och  öppnar igen så snart det bara är möjligt.  
  • Showroom är stängt. Kontakt: showroom@konstnarshuset.org
  • Pågående utställningar i Stora och Lilla galleriet (Sara Tirelli och Werner Janson) förlängs t.o.m. 10 maj.  
  • Vårens medlemsutställning, liksom stipendiatutställningen kommer att flyttas fram.
  • Thomas Magnusson och Christina Olivecronas utställningar flyttas fram likaså.
  • Frågor till SKF kommer att besvaras via mail; info@konstnarshuset.org
  • Vi tar inte emot personliga besök på Kansliet under den här perioden, detta för att undvika smittorisk.
  
Tillsammans tar vi ansvar för att skydda våra äldre medmänniskor.
 
The current exhibitions at Konstnärshuset  are  temporarily closed due to the ongoing situation with the Covid-19  virus. We will remain closed until further notice. You will find updated information on our website;  webb@konstnarshuset.org
•Showroom is closed. Contact showroom:  showroom@konstnarshuset.org
•Current exhibitions, Sara Tirelli and Werner Janson, are extended until 10 th of May.
•The  member  exhibition is postponed until further notice.  
•Exhibitions, Thomas Magnusson and Christina Olivecrona are postponed aswell.
  Please contact us  by  email:  info@konstnarshuset.org
  Stay safe and take care of each other!