Project Description

Årsringar, SKFs vårutställning 2019

Cecilia Parsbergs verk i Stora Galleriet på Konstnärshuset 2018

Bild: Cecilia Parsberg, Jag har haft mitt skal omkring mig sedan jag föddes (2012)  

Årets vårutställning är öppen för alla medlemmar.
Anmälningsblankett och ytterligare information kommer att publiceras den 30 mars.
Titel är: ÅRSRINGAR
Temat är helt fritt.

Alla SKF-medlemmar är välkomna att delta och mer information finns under fliken för inloggad medlem.

om ÅRSRINGAR:

Årsringar är ett mönster som skapas vid en organisms tillväxt och syns tydligast på många träd och på vissa fiskars gällock.
På träd som växer i tempererade områden skapas mönstret av att den ved som bildas under våren och försommaren är ljusare och den som bildas på sensommaren och hösten är mörkare. Färgskillnaden beror huvudsakligen på vedens täthet, men också på att den mörkare höstveden har högre ligninhalt. På vintern sker ingen tillväxt.
I ett tvärsnitt av stammen kan man räkna antalet ringar och på så vis få veta antalet år som trädet vuxit vid den nivå där snittet gjorts.
Man kan även se hur tillväxten växlat mellan olika år.
Breda årsringar vid bra tillväxt, smala vid dålig tillväxt och den kortsiktiga variationen beror huvudsakligen på väderförhållanden.
Ringarna blir smalare allterftersom trädet blir äldre.
Sett över trädets hela livscykel har unga träd oftast en betydligt snabbare tillväxt än äldre. Tillväxtens avtagande följer ofta i grunden en negativ exponentiell kurva, även om störningar och avvikelser är vanliga.
Små träd kan exempelvis ofta stå undertryckta, och därmed hindras i sin tillväxt den första perioden.
Trädens årsringar är ofta mer eller mindre asymmetriska, beroende på att trädet har viss förmåga att omfördela sin tillväxt för att möta mekanisk påverkan genom t.ex. vindtryck, barkskador och liknande.
Årsringar kan alltså ha något varierande tjocklek på olika delar av trädet.
Om trädet varaktigt lutar bildas tjurved på nedersidan.

Vernissage 25 maj kl 12-16 (obs ny dag!)

25 maj – 16 juni 2019