Introduktion
Namn

Torbjörn Länk

Inriktning

Jag fotograferar för mig okända människor på gator och torg, i Stockholm och på resor runt om i världen. Fotografier som tjänar som skisser till målningar eftersom måleriet ger en närvarokänsla som fotografiet saknar: volym, djup, penseldrag – spår av liv.

Ort

Bagarmossen

Om verken
Verksamhetsfält

måleri

Senaste utställningar: Namn på galleri/konsthall/annan lokal, ort och år

Galleri Kim Anstensen, Göteborg 2016, Galleri Jan Wallmark, Stockholm 2016