Introduktion
Namn

Karin Maria af Malmborg

Inriktning

konstnär

Ort

Bergshamra, Norrtälje

Om verken
Arbetsmetod

Arbetar för närvarande med ett måleriskt broderi i företrädesvis stora format.

Verksamhetsfält

måleri

Senaste utställningar: Namn på galleri/konsthall/annan lokal, ort och år

Norrtälje Konsthall 12 dec 2020 – 6 mars 2021

Offentliga utsmyckningsuppdrag

Utsmyckning i bostadsområdet Knutby Gård

Kommande utställningar

Norrtälje Konsthall t o m 6 mars 2021

Om konstnären
Presentation

Jag arbetar för närvarande med ett måleriskt broderi. Ett utforskande och översättande av måleri till broderi.

Konstnärlig högskola

MFA Konstfack, måleri

Annan konstnärlig utbildning

Sätergläntan