Introduktion
Namn

Kerstin Svanberg

Inriktning

Paper Artist, installationer och gicleétryck

Ort

TROSA

Om verken
Arbetsmetod

Mitt arbete med Paper Art sker i egen ateljé utrustad med holländare, vacuumbord, pressar m.m.
Den inneboende krympningen i ett nyss format ark av linnefibrer ger oändliga möjligheter i mitt skapande. Om arket får torka fritt blir det rynkigt eller buckligt. Torkprocessen måste styras för att nå önskat resultat – platta ark eller skulpturala former. Jag målar oftast inte mina papper. Min massa färgas in med pigment och stora pipetter används för massamålning. (Pulppainting).
Bilderna och objekten i handgjort papper är skeenden eller ögonblick i skeenden snarare än avbildningar.

Jag arbetar även med giclée tryck från egna foton samt utomhusinstallationer i diverse material.
Hemsida: http://www.kerstinsvanberg.se
Länk till bildspel
http://www.enkopingskonstforening.com/Bildspel/kerstin%20svanberg/index.html

Verksamhetsfält

grafik, måleri, offentlig konst, skulptur

Senaste utställningar: Namn på galleri/konsthall/annan lokal, ort och år

2015 Enköpings Konsthall, Enköping, 2014 Konstgalleriet, Hälleforsnäs, 2013 Konsthallen S:ta Anna, Trosa

Om konstnären
Presentation

Min konstnärliga verksamhet är sedan lång tid tillbaks inriktad på handgjort papper tillverkat i egen pappersverkstad. Utgångsmaterialet är oftast linnelump, som jag mal till en massa i en s.k. holländare. Jag använder papperet både som bas och som uttrycksmedel och skapar omväxlande ark och skulpturala objekt karakteriserade av variationer i form, färg, ytstruktur och transparens.

 

Från 1987 och framåt har jag gjort många studieresor till Japan, Thailand, USA och många europeiska länder för att studera handgjort papper.

Födelseår

1941