Introduktion
Namn

Ingela Hageman

Inriktning

MODERN TEMPELKONST & KYRKOKONST av Arketypisk karaktär. Giclée-tryck, installationer och video.

Ort

verksam i Stockholm men gör ofta inspirationsresor till Asien framförallt Indien.

Om verken
Verksamhetsfält

grafik, ljud, måleri, offentlig konst, performance, skulptur, teckning, video

Senaste utställningar: Namn på galleri/konsthall/annan lokal, ort och år

Skärholmens Kyrka – utställningen "Hans Ansikte" – stora färgskimrande Kristusporträtt som visades under hela Påsken 2017.