Introduktion
Namn

Gunilla Löfgren

Inriktning

bildkonstnär – blandteknik

Ort

Gävle