Introduktion
Namn

Elisabet Malmström

Inriktning

måleri grafik

Ort

Kivik, Bästekille backar, Atelje' Elisabet M, http://www.elisabetmalmstrom.se

Om verken
Arbetsmetod

Olja, grafik och teckning är centrala uttrycksmaterial. Inspiration hämtas i det som finns runt omkring; djur och trädgård, det vackra Österlen runt Bästekille backar och Haväng, samt i det inre landskapet, i drömmar och visioner.
Konsten, i det egna utövandet, är som mest ursprunglig när den fungerar som språk och kommunikation. Konsten blir ett kitt som om det egna utövandet vårdas väl kan bli konstruktioner av livet som det levs och när undringar väcks och aningar närmar sig mer stabila relationer och insikter om saker och ting. Konst stärker det egna minnet och som språk håller konst människor samman. Det blir ett ”kitt”.

Verksamhetsfält

måleri

Senaste utställningar: Namn på galleri/konsthall/annan lokal, ort och år

Jurybedömda utställningar i grupp (Group): SVART PÅ VITT, 16:e teckningsbiennalen på Landskrona konsthall, 2016 Intercultural art installation and presentation of small-scale images – 'enter into art' – Cologne 2016 hÖsterlensalongen, Gyllengården i Smedstorp, okt 2014, 2015, 2017 ART en Capital, Grand Palais, Paris, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 http://www.peinturealeau.com/salons.html Museum of New Art, Pärnu, Estonia 2011, 2012

Offentliga utsmyckningsuppdrag

Pågående bokprojekt:
Malmström Elisabet (red)(2019). Den stökiga estetiken – Estetisk pedagogik och semiotiska perspektiv. Carlssons bokförlag

Kommande utställningar

Separat Hotel Svea Galleri, Simrishamn, 2018

Om konstnären
Presentation

Erfarenheter genom konsten, egen och andras väckte ett behov av forskning och fördjupning av hur kunskap byggs och vilket stöd samhället kan ge och i vilken form av förståelse. Tanken att redan barnet rekonstruerar sin egen kunskap och att bilden, konsten dvs. bildspråk har en viktig funktion i denna process problematiseras i Är barns bilder språk?(1991) och i avhandlingen En analys av 6-åringars bildspråk- bilder av skolan (1998) (finns även i artikelform på engelska i tidskriften Education Inquiry). Hur konstintresse på olika sätt ges stöd genom estetisk undervisning på konstskolan Unikum avhandlas i Estetisk pedagogik och lärande – bildskapandet, delaktighet och erkännande (2006). I en kommande bok Den stökiga estetiken – estetisk pedagogik och semiotiska perspektiv (2019) problematiseras hur meningsskapande sker genom bild och musik Hur läroplansarbeten i form av förarbeten och färdiga läroplaner inte ger tillräckligt stöd till estetisk pedagogik presenteras också.

Födelseår

1948

Konstnärlig högskola

Målning/Kroki, Forum målarskola i Malmö för Jaque Zadig, 1975-1976 – 1,5 år Teckning, Målning och Skulptur, Lunds Universitet, 1978 -1979 – 1 år Grafik, Forum grafikskola för Jan Dahlgren, 1979-1986 – 6 år Bildpedagogik (5+ 20+20)p, Konstfackskolan i Stockholm, 1985,1987,1989

Annan konstnärlig utbildning

Betongskulpturkurs Simrishamn, för konstnär Berit Jonsvik, 14 dagar V 30-31, 2003 Pappersskulpturkurs under ledning av konstnär Erni Lindgren, 2 dagar, 2003 Glaskurs under ledning av Vera Olsson, en termin, Simrishamn, 2004 Skulptur och installation, Konsthøjskolen i Holbæk för Nanna Gro Henningsen, 14 dagar, 2009