Introduktion
Namn

Ebba Jordelius

Inriktning

Måleri

Ort

Stockholm

Om verken
Verksamhetsfält

måleri

Senaste utställningar: Namn på galleri/konsthall/annan lokal, ort och år

Galleri Sander, Linköping 2017

Om konstnären
Presentation

Måleriet innebär för mig att gräva där jag står med miljöerna som finns omkring mig. Sedan ett antal år arbetar jag in en ateljé i Västberga och har utgått från den miljön. Jag arbetar med landskap och att driva ljuset och färgen för att uppnå en stor kroppslighet och närvaro i målningar-att skapa mentala existentiella rum.

Har tidigare arbetat med radhusmiljön där jag bor som motiv; med sonen, familjen och rummet. Jag arbetar med målningarna tills jag bottnar i motiven och gestaltningen och tills målningarna är en del av mig.

Tidigare har jag arbetat med att förena människa, natur och rum och att låta människan vara en central del av landskapet.

http://www.ebbajordelius.se

http://www.corren.se/kultur-noje/recensioner/en-kansla-av-hemlangtan-om4668485.aspx

 

 

Födelseår

1969

Konstnärlig högskola

Kungl konsthögskolan, Konstfack

Annan konstnärlig utbildning

Gerlesborgsskolan