Introduktion
Namn

Daga Wennerström

Inriktning

Måleri

Ort

Stockholm

Om verken
Arbetsmetod

Rumsliga scener Självporträtt Outdoormåleri

Jag målar Ala Prima i olja och akvarell och tecknar mycket i blyerts. Jag intresserar mig för rumslighet och volym uttryckt i färg.

Verksamhetsfält

måleri

Senaste utställningar: Namn på galleri/konsthall/annan lokal, ort och år

2019 Farsta galleri Farsta gård

Kommande utställningar

Stockholm Nordens ljus aktersalongen 2020

Om konstnären
Presentation

Att skildra rum och ting i färg är något som ackompanjerat mitt liv sedan 70-talet och måleriet har varit som att ha en trogen vän. Mitt måleri kännetecknas av en stark volym och en kännbar rymd. Oavsett motiv finns en rytm i bilderna och färgen ser ut att röra sig. Rörelse och expressivitet är typiskt för mitt måleri och den i oljemåleriet ofta förekommande luftslangen finns med för sina kurvors skull. Dessa är roliga att tolka i färg och bidrar dessutom till rörelse i bilden.

Vad gäller friluftsmåleriet i akvarell de senaste åren har jag vistats mycket i Södra Lappland Vilhelmina Kommun, närmare bestämt Kultsjödalen. Det lilla huset där är nu sålt och även bilen så det blir att traska runt i Stockholm istället som trots avsaknad av vildmarksnatur ändå ger inspiration till att måla “outdoor”. Jag fantiserar om en mänsklig vildmark istället. På min hemsida daga.se kan man se mer av friluftsmåleriet med stadsbilder och landskap.

Födelseår

1955

Konstnärlig högskola

Kungliga Konsthögskolan 1980-1985

Annan konstnärlig utbildning

Gundskolan för konstnärlig utbildning 1975-1976, Konstfack 1976-1978, Gerlesborgsskolan 1978-1980