Introduktion
Namn

Claes Levander

Inriktning

Måleri

Ort

Stockholm

Om konstnären
Presentation

Mitt måleri har under senare år koncentrerats mot en alltmer reducerad, kvadratisk form, ofta inspirerad av fönstret som metafor: att se ut, att se in, gränsen däremellan; att se det som finns på ytan.

Ofta balanserande på gränsen mellan figurativt och nonfigurativt. Strävan är att med reducerad färg och figuration ge betraktaren största möjlighet att vara medskapande – “Mindre är mer”.

Hemsida: http://www.claeslevander.com

Födelseår

1957

Konstnärlig högskola

Konsthögskolan i Stockholm 1982-87

Annan konstnärlig utbildning

Gerlesborgsskolan i Stockholm 1979-82