Introduktion
Namn

Claes Levander

Inriktning

Måleri

Ort

Stockholm

Om konstnären
Presentation

Mitt måleri har under senare år koncentrerats mot en alltmer reducerad, kvadratisk form, inspirerad av fönstret som metafor: att se ut, att se in, att se det som finns i. Ofta balanserande på gränsen mellan figurativt och nonfigurativt. Strävan är att med minsta möjliga figuration ge mesta möjliga uttryck – “Less is more”.

Födelseår

1957

Konstnärlig högskola

Konsthögskolan i Stockholm 1982-87

Annan konstnärlig utbildning

Gerlesborgsskolan i Stockholm 1979-82