Kontakta oss gärna

Adress:
Svenska Konstnärernas Förening/SKF
Smålandsgatan 7
111 46 Stockholm
Telefon: 08-611 10 09
E-post: info@konstnarshuset.org


Ordförande för Svenska Konstnärernas Förening/SKF
Martin Ålund
E -post: ordforande@konstnarshuset.org


Konstnärlig ledare fr.o.m. 1 aug 2020
Alida Ivanov
konstnarligledare@konstnarshuset.org


Samordnare/Kanslichef
Bo Johansson
Telefon: 073-655 07 28
E -post: samordnare@konstnarshuset.org


Showroom
Hedwig Edsforth
Telefon: 08-611 72 32
E-post: showroom@konstnarshuset.org


Administratör, medlemmar
Ninna Cavallin 
Telefon: 08-611 10 09
E-post: info@konstnarshuset.org


Utställningstekniker
Arne Widman
Telefon: 08-611 10 09
E-post: medlem@konstnarshuset.org


Webbredaktör & administration
Anna Stina Rehnström
Telefon: 08-611 10 09
E-post: webb@konstnarshuset.org