Konstnärshusets Vänner

Vännerna, som vi kallas i dagligt tal, är en förening som vill stödja de verksamheter som äger rum i Konstnärshuset. Målet är att väcka och fördjupa intresset för konst och att aktivt bidra till att öka kunskapen om Konstnärshuset.

Medlemsavgiften är 300 kronor, varav den största delen används till inköp av konst som sedan lottas ut bland medlemmarna.

Avgiften sätts in på plusgirokonto 8011-9

Program hösten 2018

Medlemsblad hösten 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Hösterbjudande

Årsmötesprotokoll 2017

Som medlem…

… kan du besöka Konstnärshusets bar på lördagseftermiddagar och äta en bit mat och ta ett glas vin för en billig penning

…är du välkommen till våra medlemsträffar där en av de utställande konstnärerna berättar om sig och sin utställning med efterföljande ostbuffé.

…har du möjlighet att följa med på de konstresor som föreningen anordnar.

…har du chans att vinna konst vid den årliga utlottningen som sker i samband med julfesten. Under verksamhetsåret har föreningen av utställarna köpt in konst för detta ändamål.

…får du rabatt på inköp av konst i Konstnärshuset samt möjlighet till rabatterat pris vid inramning.

Bli medlem idag!

Styrelsen för Konstnärshusets Vänner 2018

Ordförande: Barbro Skyldberg

Ordinarie ledamöter:

Gunilla Jalmarsson, Cristina Jonsson, Eva Britta Drake, Therese Hagberg

Suppleanter:

Elsine Rosenberg, Sarangi Rajapakse

Revisor: Per Eric Lindgren

Revisorsuppleant: Ingvar Jörpeland

Valberedning: Anna-Carin Uddenberg

Sammankallande till valberedning. Eva von Sydow

Kontaktpersoner:

Barbro Skyldberg, ordförande
E-post: barbro.m.skyldberg@gmail.com
Mobil: 0709 37 87 25

Cristina Jonsson, medlemsansvarig
E-post: cristina.jonsson@hotmail.com
Mobil: 0709284081


Arkiv

Visning av Bukowskis Contemporary

Ateljébesök hos WIP:Sthlm i Årstaberg

Bild från ateljébesöket

Bild från ateljébesöket

Stadgar

Program våren 2018

Medlemsblad våren 2018

Medlemsblad hösten 2017

Hösterbjudande

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016
Vernissage Olof Thiel
Medlemsträff med Martin Ålund
Medlemsträff med Aleksandra Stratimirovic 

Program hösten  2017

Program Våren 2017

Medlemsblad våren 2017

Medlemsblad/Program – Hösten 2016

Medlemsblad/Program – Våren 2016

Medlemsblad och Program hösten 2015
Medlemsblad/Program – Våren 2015
Medlemsblad/Program – Höst 2014

Vinnare i medlemslotteriet
Medlemsträff med Ulrika Berge