Konstnärer från SKF ställer ut på KB

Konst på KB

Konstnärshuset ställer regelbundet ut verk av SKF-medlemmar i den anrika Konstnärsbaren på bottenvåningen av huset.

Just nu har vi en gästutställare:

Daniel Jouseff
Sah Al Nom | Good Morning

28 april – 21 juni 2017

‘an infinite sphere, whose centre is everywhere and whose circumference is nowhere’
While boundlessness is a characteristic of the empyrean, bounds are the defining
characteristic of our reality. Not only the bounds we draw in the world, separating
one thing from another, but the boundaries we draw within ourselves.
What belongs here, what must be ejected outside the circle of our self? What remains
inside the circle is us, what is outside the circle is ‘the other’.
The sword and the dagger have symbolized the ability of reason to divide the world
into ever decreasing parts within the mystic traditions. If the cut is suggestive of
division, is the rubbing out of the line a healing, by making something whole again?
The question Daniel has chosen to address is where to place the cut, and how it
affects us. How and where people divide themselves from the world comes to define
how we interact with what remains outside our bounds.

VERKLISTA

Information

Göran Uby

Telefon:
08 611 72 32
070 581 26 45

E-post:
showroomAT
konstnarshuset.org

Tidigare hängningar på KB

Cecilia Lindborg

Måndag 6 mars presenterar vi en ny hängning på KB med vernissage kl. 17 – 19. Utställningen pågår t.o.m. 22 april.

Cecilia Lindborg visar måleri i Stora Matsalen. Se bild ovan: Olja/collage på pannå, 160×61 cm.

Vinter

Snön faller. I snön ser man spår, avtryck av alla djur och människor som rört sig över marken, i flera lager, händelser som gjort avtryck, en tidsbeskrivning.
Landskapet, snöklätt i den stränga kylan är overkligt vackert. En frusen, obefolkad värld. Samtidigt känns denna värld spännande, den är dold…liksom förseglad, utraderad och hemlighetsfull.
Vintern, mörkret och kylan för mig närmare rädslan, osäkerheten, skörheten inuti.
Rädslan för det som är okänt och främmande. Jag måste skydda mig, klä på mig ordentligt, överleva.
Det är som om det till slut, vid en viss punkt vänder. Som om man till slut vänjer sig vid eländet, hittar en slags nollpunkt. En vägg, ett motstånd som man antingen får ge upp inför eller acceptera. Man vill leva och man har vant sig vid dessa bistra villkor, en slags anpassning, en förmåga som allt liv som vill fortleva har.
Cecilia Lindborg

Cecilia Lindborg från Lund, född 1959. Är numera bosatt och verksam i Stockholm.
Utbildad på Konstfackskolan, måleri 1995-98. Hon har ställt ut regelbundet i Sverige och internationellt. Senast på Galleri Argo i Stockholm. Hon är representerad på Universitetssjukhuset i Linköping/Landstinget Östergötland. För mer information se: www.cecilialindborg.se

Lilla Matsalen

I Lilla Matsalen visas ett urval verk från SKF/Showroom av: MonaLisa Brieditis, Mia Vendel, Fredrik Lindberg, Lars Wikström och Katerina Mistal.

VERKLISTA (PDF)


Johan Petterson visade oljor och akvareller i Stora Matsalen (bild ovan).

I Lilla Matsalen visades ett urval verk från SKF/Showroom av: Barbro Andersson, Eva Ljungdahl, Helene Hortlund, Acke (Axel) Nordström och Jan Runefelt.

Utställningen pågick t.o.m. 4 mars (FÖRLÄNGT!).

Verkförteckning

Om Johan Petterssons måleri:

Med Flores-målningarna bygger Johan Petterson alldeles avsiktligt en bro till det holländska 1600-talet, de stora blomsterkompositionernas klassiska århundrade. Att knyta an till traditionen är typiskt för hans sätt att arbeta. Inte för att han hör hemma bland ”det-var-bättre-förr”-anhängarna, utan för att traditionen är högst användbar som språngbräda framåt.

Britte Montigny

Johan Petterson är född 1957, bosatt och verksam i Stockholm och Skåne.

Utbildad på Konstfackskolan, måleri 1977-83. Har ställt ut regelbundet i Sverige och utomlands sedan mitten av 1980-talet. Han är representerad på ett stort antal museer, landsting, kommuner samt Statens konstråd. Har utfört offentliga gestaltningar för bl a Karolinska sjukhuset i Huddinge och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Johan Petterssons hemsida