Stipendiater 2019:

 

Kai Bäling och Greta Werner-Bälings stiftelse:  

Henrik Eriksson
För ett bildarbete som med oavlåtlig uppmärksamhet på ljus- och
djupverkan och på materialens uttrycksvärden utforskar den måleriska
gestens räckvidd.

 

Stiftelsen Clarence och Else Blums fond: 

Peter Kinny
För ett skulpturalt arbete som lämnar massan därhän och med
obekymrad lätthet och stor pregnans tecknar underfundiga och lätt
oroande konstruktioner direkt i luften och rummet.

 

Germund Lindunger
För visuella landskapsmetaforer som med relief och koloristisk
signalverkan förtätar en ursprunglig iakttagelse och ger den
omedelbart drabbande påtaglighet.

 

Helena Norell
För ett måleri som med stor koloristisk täthet och växlande
perspektiv öppnar upp labyrintiska bildrum som ständigt överraskar
med förbluffande mångtydighet.

 

 

Hilda och Richard Wollerts minnesfond:  

Marketta Ivarsdotter
För ett minnes- och återbruksarbete som förvandlar skriftliga och
fotografiska avtryck och spår till associationsmättade och
flerdimensionella
emblem.

 

Zsuzsanna Larsson Gilice
För ett arbete som utifrån det till synes fragmentariska bygger
bildlösa bilder med stark sinnlig närvaro i spänningsfältet mellan
monumentalitet och ömtålighet.

 

Anton Wiraeus
För ett bildmässigt gestaltande som med halsbrytande
uppfinningsrikedom ställer vedertagen estetik på huvudet och med
tveklös auktoritet frambringar tidigare osedda varelser och väsen.

 

Stiftelsen Peggy Nerman: 

Monica Larsson 

 

Information

Tel 08 611 10 09 mellan kl 9-11.30 varje vardag
Du kan även maila ev. frågor till webb@konstnarshuset.org