Sök stipendium

Stipendieansökan

Stipendier för år 2017 utdelades under SKF:s traditionsenliga Julfest i december. Mottagare, se nedan.

Nästa ansökningsomgång infaller under perioden juni-augusti 2018.

Frågor?

Maila webb@konstnarshuset.org

Svenska Konstnärernas Förening
Styrelsen


Stipendiater 2017

Stiftelsen Clarence och Else Blums Fond

Gunnel Boman
motivering:
Formbyggen som har sin självklara giltighet genom iakttagelser bortom tid och rum. Vi gläntar på en dörr till folkhemmet, stänger den och öppnar en annan till en skulptural tradition från civilisationernas begynnelse. Ljuset rör sig på ytans volymer och håligheter, som en katt på jakt eller likt en sfinx som ligger still och spinner.

Annica Einarson
motivering:
Är detta symbolerna på dörren till ett kontrollrum där färg och form vägs och värderas? Vi hittar inte det rummet, men däremot språket som vill leda betraktaren vidare i de väl avvägda kurvorna och färgerna. En slags framtida kurbits i en rymdfarkost som vi gärna åker med i.

Britt-Ingrid Persson
motivering:
Det lyfts och kånkas, filas och dammas. Skulpturateljén som en
 3D-skrivare i laboratoriemiljö eller en miljö där decennier av erfarenhet med händer och seende blir till dagar där insikter blir form.
 Vi ser ett konstnärsskap som lugnt och medvetet arbetar vidare med det självklara och nödvändiga.

Kai Bälings och Greta Werner-Bälings Stiftelse

Simon Gran Danielsson
motivering:
Tilldelas stipendiet för sitt sätt att abstrahera något som antingen är långt borta eller nära. Vi vet inte vad vi ser men känner igen tecknen, utan att låtsas att vi ser två igelkottar som efter ett tag kommer att mötas på mitten, och sen bli något annat.

Hilda och Richard Wollerts Minnesfond

Andreas Ribbung
motivering:
Hur förvaltas en bild i ett pågående arbete? Ska arbetssegern vinna med flera tusen efterföljare som viftar med likadana flaggor? Nej, vi ser en konstnär som vänder och vrider okonstlat på begrepp. Ingen vet hur det kommer att sluta, men bilden öppnar upp för mångtydiga associationer.