Sök stipendium

Stipendier

Stipendier för år 2017 utdelades under SKF:s traditionsenliga Julfest i december. Mottagare, se menyraden till höger.

Stipendieansökan 2018

Nu finns möjlighet att söka stipendium från SKF:

  • Kai Bälings och Greta Werner-Bälings Stiftelse. För målare eller tecknare. Öppen att söka för alla, oavsett medlemskap i SKF.
  • Stiftelsen Clarence och Else Blums Fond. För målare eller skulptör. Kan endast sökas av medlemmar i SKF som betalat medlemsavgiften under åren 2016, 2017 och 2018.

Sista ansökningsdag

Din ansökan skall vara SKF tillhanda senast den 31 augusti, eller poststämplad denna dag.

Ansökningsblanketter

Ansökan skall vara inlämnad på papper. Respektive blankett skall vara fullständigt ifylld för att tas upp till bedömning.

Du kan ladda ned blanketter från hemsidan, se menyn till höger, och även hämta blanketter på kontoret under vardagar kl. 9-16 OBS: Vänligen ring innan du kommer: tel. 08 611 10 09

Arbetsprover

  • För stipendienämndens bedömning skall 3 (tre) st. pappersbilder i A4 storlek av god kvalitet bifogas ansökan. Tänk på att lägga ned stor omsorg vid fotografering etc. så att dina avbildade verk kommer till sin rätt. Tänk också på att fylla ut en hel A4 per arbetsprov (en bild per A4, gör inga collage med flera bilder). Skriv också vad ditt verk föreställer, t.ex. om det är en offentlig utsmyckning, en installation och/eller i vilken teknik verket är utfört.
  • Du måste lämna tre arbetsprover till varje ansökan du lämnar in.

Skicka din ansökan till:

SKF, Smålandsgatan 7, 111 46 Stockholm. Märk kuvertet med stipendiets namn och år.

Ansökan ska vara SKF tillhanda senast den 31 augusti 2018, eller poststämplad denna dag.

Vill du ha dina bilder i retur, var vänlig medsänd ett frankerat kuvert utan namn och adress. Alternativt kan du hämta bilderna på kansliet under kontorstid mellan 17 dec. 2018 och 31 jan. 2019. Därefter kastas materialet.

Medlemsavgift

Tänk på att du som söker ur Stiftelsen Clarence och Else Blums Fond måste ha betalat medlemsavgiften för de senaste tre åren. Inbetalningen skall vara genomförd vid den tidpunkt då din ansökan inkommer till SKF. Är du det minsta osäker på om du har betalat eller inte, hör av dig till vårt kansli.

Beslut

Besked om vilka som erhållit stipendium kommer under december månad.

Frågor?

Maila webb@konstnarshuset.org

Svenska Konstnärernas Förening
Styrelsen