Sök stipendium

Stipendieansökan 2017

Nu finns möjlighet att söka stipendium från SKF:

 • Kai Bälings och Greta Werner-Bälings Stiftelse

För målare eller tecknare.
Öppen att söka för alla, oavsett medlemskap i SKF.

 • Hilda och Richard Wollerts Minnesfond

För enskild konstnär eller som bidrag till retrospektiv utställning.
Kan endast sökas av medlemmar i SKF som betalat medlemsavgiften under åren 2015, 2016 och 2017.

 • Stiftelsen Clarence och Else Blums Fond

För målare eller skulptör.
Kan endast sökas av medlemmar i SKF som betalat medlemsavgiften under åren 2015, 2016 och 2017.

 

Sista ansökningsdag

Din ansökan skall vara SKF tillhanda senast den 30 augusti, eller poststämplad denna dag.

 

Du söker anonymt

 • För att öka neutraliteten i urvalsprocessen ska namn och adress inte anges på ansökan och bildmaterial. Istället anges personnummer på ansökan och på samtliga bildbilagor.
 • OBSERVERA att arbetsprover där ditt namn framgår (på något sätt) plockas bort från urvalsprocessen.
 • Tänk på att bilder från t.ex. Crimson automatiskt får namn på baksidan – stryk över detta NOGA.
 • Tänk även på att maskera ev. signaturer på avfotograferade verk.
 • Namn och adress bifogas ansökan i ett förslutet kuvert märkt med personnummer.

 

Ansökningsblanketter

Ansökan skall vara inlämnad på papper. Respektive blankett skall vara fullständigt ifylld för att tas upp till bedömning.

Du kan ladda ned blanketter från hemsidan, och även hämta blanketter på kontoret under vardagar kl. 9-16
OBS: Vänligen ring innan du kommer: tel. 08 611 10 09

 

Arbetsprover

 • För stipendienämndens bedömning skall 3 (tre) st. pappersbilder i A4 storlek av god kvalitet bifogas ansökan. Tänk på att lägga ned stor omsorg vid fotografering etc. så att dina avbildade verk kommer till sin rätt. Tänk också på att fylla ut en hel A4 per arbetsprov (en bild per A4, gör inga collage med flera bilder). Skriv också vad ditt verk föreställer, t.ex. om det är en offentlig utsmyckning, en installation och/eller i vilken teknik verket är utfört.
 • Märk dina resp. bilder med personnummer på baksidan och kontrollera en extra gång att din identitet inte framgår.
 • För rörlig bild/film, ljud etc. (endast Hilda och Richard Wollerts Minnesfond) gäller följande: Bifoga 1-3 DVD-skivor, märkt/a med ditt personnummer. Längd på resp. film, ljudfil skall vara max 2 (två) minuter. Ta bort ev. eftertexter etc. Längre filer än två minuter plockas bort från urvalsprocessen.
 • Du måste lämna tre arbetsprover till varje ansökan du lämnar in.
 • Skicka din ansökan till: SKF, Smålandsgatan 7, 111 46 Stockholm. Märk kuvertet med stipendiets namn och år.
 • Ansökan ska vara SKF tillhanda senast den 30 augusti 2017, eller poststämplad denna dag.
 • Vill du ha dina bilder i retur, var vänlig medsänd ett frankerat kuvert utan namn och adress. Alternativt kan du hämta bilderna på kansliet under kontorstid mellan 18 dec. 2017 och 31 jan. 2018. Därefter kastas materialet.

 

Medlemsavgift

Tänk på att du som söker ur Hilda och Richard Wollerts Minnesfond eller Stiftelsen Clarence och Else Blums Fond måste ha betalat medlemsavgiften för de senaste tre åren. Inbetalningen skall vara genomförd vid den tidpunkt då din ansökan inkommer till SKF. Är du det minsta osäker på om du har betalat eller inte, hör av dig till vårt kansli.

 

Beslut

Besked om vilka som erhållit stipendium kommer under december månad.

 

Frågor?

Maila webb@konstnarshuset.org

 

Svenska Konstnärernas Förening
Styrelsen