SKF/KONSTNÄRSHUSET: En unik och öppen plats för konst och kultur – samtid, tradition och framtid mitt i Stockholms City

Svenska Konstnärernas Förening (SKF) är huvudägare till Konstnärshuset, ett venetianskt palats från 1899. Vår huvudsakliga verksamhet består av utställningar med samtidskonst, men också seminarier, föreläsningar och workshops. 

SKF/Konstnärshuset ska inte förväxlas med Konstnärsklubben. SKF bedriver utställningsverksamheten, SKF-medlemsverksamhet och uthyrning av de flesta lokalerna i huset. SKF har ansvaret för Konstnärshusets förvaltande genom ett fastighetsförvaltningsbolag.

SKF:s värdegrund bygger på delaktighet, öppenhet, jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde.

SKF/Showroom förmedlar konstverk till försäljning.

Varje år delar vi ut stipendier till yrkesverksamma konstnärer.

SKF har idag omkring 900 medlemmar som är yrkesverksamma konstnärer eller arkitekter, och inom föreningen sker regelbundet en rad olika medlemsverksamheter

Med anledning av #MeToo rörelsen vill SKF:s styrelse förtydliga att SKF stödjer kampen mot sexuella trakasserier, och sexistiska eller på andra sätt förtryckande maktstrukturer.

LÄNK TILL UPPROPET MOT SEXUELLA TRAKASSERIER I BRANSCHEN

 

Vision SKF och Konstnärshuset

  • Är samtida, professionellt och värnar om konstnärlig kvalité, öppenhet, tillgänglighet och jämställdhet i såväl innehåll som tilltal
  • Är en levande mötesplats där olika världar och konstnärliga nätverk ges möjlighet till utbyte och framtida samarbete
  • Hon, han och hen i alla åldrar känner sig välkomna. En vision som föreningen SKF stått för sedan den bildades 1890

Värdegrund SKF

SKF:s värdegrund bygger på delaktighet, öppenhet, jämställdhet, mångfald, demokrati och alla människors lika värde

Organisation

Föreningen har en styrelse, där samtliga ledamöter är konstnärer och medlemmar i SKF.

Styrelsen 2020 består av:

Martin Ålund, ordförande
kontakt: ordforande@konstnarshuset.org
Maria Backman, ledamot
Ebba Bohlin, ledamot
Erika Dahlén, suppleant
Andreas Ribbung, ledamot
Maria Toll, ledamot
Stefan Uhlinder, ledamot
Sissel Wibom, ledamot

Historia

Tanken på ett gemensamt hus för alla svenska konstnärer förverkligades av Svenska Konstnärernas Förening.
Svenska Konstnärernas Förening (SKF) bildades år 1890. Konstnärshuset stod färdigt 1899.

SKF äger Konstnärshuset till 5/7. Konstnärsklubben har sina lokaler på våning 2 och äger 2/7.

Konstnärshuset är byggnadsminne sedan 1999. Dess fasadgestaltning är ett av få exempel på venetiansk arkitektur i Sverige. Byggnaden präglas av stor konstnärlighet och hantverksskicklighet och flera kända konstnärer, konsthantverkare och arkitekter har utfört arbete i och på huset.

Byggnaden som helhet och enskilda värdefulla delar som påkostade interiörer finns i hög grad bevarade från uppförandet. Entré och trapphus är sedan två bränder 1970 och 1971 restaurerade och delvis rekonstruerade.