Om SKF/Konstnärshuset

ENGLISH

KONSTNÄRSHUSET: Ett unikt öppet forum för konst och kultur – samtid, tradition och framtid mitt i Stockholms City.

Svenska Konstnärernas Förening (SKF)

  • Huvudägare till Konstnärshuset – ett venetianskt palats från 1899
  • Bedriver utställningar med samtidskonst, seminarier, föreläsningar och workshops
  • Bedriver Showroom med konstverk till försäljning
  • Delar ut stipendier till yrkesverksamma konstnärer
  • Bedriver medlemsverksamheter
  • Består idag av ca. 850 medlemmar som är yrkesverksamma konstnärer

Vision SKF och Konstnärshuset

  • Är samtida, professionellt och värnar om konstnärlig kvalité, öppenhet, tillgänglighet och jämställdhet i såväl innehåll som tilltal
  • Är en levande mötesplats där olika världar och konstnärliga nätverk ges möjlighet till utbyte och framtida samarbete
  • Hon, han och hen i alla åldrar känner sig välkomna. En vision som föreningen SKF stått för sedan den bildades 1890

Värdegrund SKF

SKF:s värdegrund bygger på delaktighet, öppenhet, jämställdhet, mångfald, demokrati och alla människors lika värde

Organisation

Föreningen har en styrelse, där samtliga ledamöter är konstnärer och medlemmar i SKF.

Styrelsen 2016 består av:

Martin Ålund, ordförande
kontakt: ordforande@konstnarshuset.org
Maria Backman, ledamot
Ebba Bohlin, ledamot
Arijana Kajfes, ledamot
Helena Norell, ledamot
Stefan Uhlinder, ledamot

Erika Dahlén, suppleant
Sissel Wibom, suppleant