SKF:s UTSTÄLLNINGSPROGRAM VÅREN 2019

24 – 27 januari
Loungen #2 en nystartad mötesplats och ett utställningsrum i SKF/Konstnärshuset för unga.

31 januari – 24 februari
Loulou Cherinet
Stora Galleriet
Curator: Celia Prado

LÄNK

7 – 31 mars
Carl Michael von Hausswolff
MATTERGY
Stora Galleriet
Curator: Celia Prado
En sammanställning av ett flertal registreringar med ljud och bild från olika platser i världen (t
ex México City, Randa (Mallorca), Lopud (Kroatien) m.fl) samt en platsspecifik upptagning för
Konstnärshuset. Dokumentationen skall ligga till grund för en diskussion om “röster från
andra sidan”, “spöken” mm – EVP (Electronic Voice Phenomena).
http://cmvonhausswolff.net

7– 17 mars
Inger Bergström
Lilla Galleriet

21 – 31 mars
Jakob Sjöstedt
Lilla Galleriet

3 – 7 april
SuperMarket 2019/Konstnärshuset:
2018 års stipendiater ställer ut i Lilla Galleriet 
Birgitta Heiling, Karl Patric Näsman, Henrik Olsson, Peter Wiklund

3 – 7 april
Showroom Special i Stora Galleriet

3 – 14 april
Showroom i Loungen: Dick Hedlund och Joakim Heidvall

11 april – 5 maj
Marketta Ivarsdotter
Stora Galleriet
Curator: Celia Prado
Temat syftar till det som är inte tillgängligt genom tänkandet eller talandet, om detta
”unthought known” som behöver sammanfogas med en konkret handling i ny form och
upplevas med sinnen för att bli begripligt. Utställningen består av två- och tredimensionella
objekt.
http://markettaivarsdotter.se

11 – 21 april
Maria Lilja
Cutting up
Lilla Galleriet
Curator: Celia Prado
En revidering av kostymen som symbol/uniform för mansrollen och dem olika innebörden
som kan uppstå när dessa plagg förvandlas till någonting helt annat.
http://www.lilja.be

27 april – 5 maj
Carolina Billvik
Lilla Galleriet

23 maj – 16 juni
Vårutställning / Medlemsutställning
Stora & Lilla Galleriet